خرید

خرید بتن

از مهمترین مزایای این قالبها این است در ساختار کار می توانید آنها را در ابعاد و اشکال مختلف طراحی و استفاده کنید

قیمت

قیمت قالب نیو جرسی

قیمت نیوجرسی که در دهه‌ی پنجاه در بزرگراه‌های ایالت نیوجرسی بر حسب نیاز طراحی و استفاده شد و بر همین پایه نامش تعین شد

نیوجرسی بتنی

کیفیت آب سیمان

کیفیت آب سیمان به عنوان یک قاعده کلی هر آبی که ph (درجه اسیدیته) آن بین 6 الی 8 بوده و طعم شوری نداشته باشد می ‌تواند برای بتن مصرف شود.

مقدار آب مصرفی در سیمان

مقدار آب مصرفی در سیمان

هنگام تعیین نسبت اختلاط سیمان، ضریبی در نظر گرفته می شود که قبل از ریختن آب در سیمان، میزان رطوبت ماسه را نیز در نظر می گیرد که در تعیین مقدار آب مورد نیاز اهمیت دارد.

آسیب دیدگی بر اثر یخ زدگی

آسیب دیدگی بر اثر یخ زدگی

در اقلیم های سرد آسیب دیدگی روسازی های دیوارهای حایل عرشه های پل ها نرده ها که به عمل یخ زدگی نسبت داده می شوند