قیمت نیوجرسی

قیمت نیوجرسی که در دهه‌ی پنجاه در بزرگراه‌های ایالت نیوجرسی بر حسب نیاز طراحی و استفاده شد و بر همین پایه نامش تعین شد. از ویژگی های اصلی قطعا روشن است که هنگام خارج شدن از مسیر یا برخورد ماشین های نقلیه کم‌ترین آسیب وارده را تحمل کنند و سد عبور خودروهای لاین مخالف م‌شوند.

قیمت قالب در تهران

افزایش ایمنی سطح معابر – جداسازی خطوط ترافیکی – استفاده در دوربرگردان‌ ها – کنار جاده ‌های فرعی – رفوژ وسط خیابان‌ های اصلی جهت ایجاد فضای سبز – ایستگاه ‌های کنار جاده ‌ای – تفکیک محوطه ‌های صنعتی

قیمت نیوجرسی

قیمت عمده

قیمت قالب نیوجرسی بعد از احداث و امکان استفاده بودن مسیر اساسی ترین نقش را احیفا میکند و بتنهای محافظ خودرو ها خواهد بود هزینه و عملکرد دو بال و مزیت کاربرد این سازه است به دلیل قفل شدن سازه دلیل خوبی برای استفاده در سیل بند و حریم رودخانه دارد.

قیمت مستقیم و سفارشی

قیمت قالب نیوجرسی بتنی جاده های بزرگ اتوبان ها را امن تر از قبل کرد جاده های بزرگی که انحرافات شدیدی دارن و ایجاد مانع طبیعی بسیار زمان بر است و سبب شد خسارات جانی و مالی به دلیل تصادفات کم شود. نیوجرسی برای بار اول در نیوجرسی کانادا مورد استفاده قرار گرفت از آن زمان استفاده روز افزون از این بتن افزایش یافت به سبب مفید بودن آن در انواع جاده ها ایرانیان از سال ۱۳۷۵ مهندسان نیز برای افزایش ایمنی جاده ها با این وسیله فوق العاده اقدام به ساخت جاده ها کردند.